Devletin özgür sanat, popüler kültür ve internet “aşkı”

Yazılar yazıldı; yazıları okura ulaştıracak gazetelerden yazarlar atıldı, gazeteler niteliksizleştirildi, medya işlevsizleştirildi. Kitaplar yazıldı; kitapları okura sunacak kitapçılar birer birer kapattırıldı. Zincir mağazalar bile "devletlü"leştirildi. Yetmedi, dergileri dağıtacak şirketlerin bile…

Okumaya devam edinDevletin özgür sanat, popüler kültür ve internet “aşkı”