Delikasap diyor ki: “Artık Gök-Tengricilik; Şamanizme geri dönüş vakti geldi”

Son yılların en büyük katliamlarının arkasından hep “din” mehfumu çıkıyor. Kendilerine “sünni cihatçılar” adını veren “müslüman” teröristlerden tutun, IŞİD adlı çakal grubuna, Allahu akbar diye haykırarak kafa kesen densizlerden meslek olarak katilliği kendilerine seçmiş dinsel çetelere gözünüz aydın: Günümüzde artık İslam=terör olarak algılanmaktadır.

İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu toplu cinayetler hiç hız kesmedi; “büyük ve dindar ülkelerin” stratejik derinlik ayağına para akıttığı cihatçılarca işlenmekte, işleniyor.

Delikasap olarak biz dünyanın geldiği bu noktada, mevcut dinlerden çıkmayı ve tüm Mezopotamya’nın, Anadolu coğrafyasının, Sparta’nın ve Helenya’nın ve hatta Uzak Asya’da hala faaliyet gösteren kalender halkların barışçı ve karizmatik dini “Şamanizm”e, “Gök-Tengricilik” kültüne geri dönüşü öneriyoruz…

Bu kadim inanış, yüzyıllarca iyiliğin, doğa ile uyumlu yaşamın ve huzurun simgesi olmuş, bilgelik timsali olarak halklara özgürlük sunmuştur. Şamanizm, iyinin, güzelin ve doğanın simgesi, fevkalade insan doğasına uygun ve insanlık onuruna yakışan bir inanç sistemidir ve bu coğrafyanın insanı aslında öz itibariyle Şaman kökenlidir. Şaman dönemde Anadolu’da, Türkler’de kadın yüce bir varlık, doğa kutsal bir olgu ve hayvanlar insanlar ile eşitti. Peki ya şimdi?

DeliKasap’tan çağrı: İslam’dan çıkalım, Şamanizme, Gök Tengricilik zamanlarımıza geri dönelim.

Neden Şamanizm?

  • -IŞİD benzeri sapık din anlayışlarına “destur ulan, bizim dinimiz ayrı, sizin borunuz burda ötmez” deme ayrıcalığı ortaya seren bir altyapı sunacaktır. Böylelikle dindaşlık duygusuyla cinayetlere ortaklık edilmeyecektir.
  • -İslam’ın artık bir rönesansa ihtiyaç duyduğunu en azından sembolik olarak ispatlayacaktır.
  • -Coğrafyamızdaki kadim halkları gerçekten birleştirebilecek dünyevi ve insani özkültürümüze iade-i itibar kazandırılacaktır.
  • -Hiçbiri olmasa bile, en azından “sevmediğimiz o politikacı” ile farklı bir dine mensup olmak psikolojik bir rahatlık sunacaktır.
  • -Ve alttaki Şaman insanı ile üstteki İslam insanları arasındaki nüansa bakıp Şamanizm’e neden ivedilikle geçmemiz gerektiği apaçık ortadadır.

ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ!!!

EY TÜRK/KÜRT/LAZ/BOŞNAK/HIRVAT/ARNAVUT GENÇLİĞİ!

Kadınlar! Çocuklar! Evlatlar!

Sizlere bir çağrımız var.

Özüne geri dön!

Şamanizm’e geri dön! Vakti geldi, geçiyor…

Paylaş

Similar Posts

Bir yanıt yazın